Pohjanmaan Partiolaiset pestaavat!

 

Pohjanmaan Partiolaiset järjestävät vuoden 2019 maaliskuussa partiotaitojen talvi-SM-kilpailut. Kisojen pääjärjestelyvastuussa toimivat alueet Viis ja Moomma, ja projektin johtajaparina säkenöivät tapahtumajohtaja Antti Takalo & tehtäväjohtaja Sini "Pakki" Liukkonen.

Kilpailun järjestelytoimikunnan pestihaku on avattu ja se on käynnissä toistaiseksi. Järjestelytoimikunnan pestit pyritään täyttämään alkusyksyksi ja lyhyempiaikaiset pestit laitetaan hakuun loppusyksystä. Tehtäviä täytetään liukuvaan tahtiin sopivien henkilöiden löydyttyä, joten älä odota unelmaprojektisi ohi. Muiden aluiden tekijät ovat myös tervetulleita.

Hakulomake löytyy täältä. Lisätietoa pesteistä voi kysyä johtajaparilta (etunimi.sukunimi [at] partio.fi).

 

AVOIMET PESTIT:

Henkilöstöpäällikkö | Järjestelysihteeri | Rastisihteeri | Tehtäväryhmänjohtajat | Ratamestari

Tiedotuspäällikkö | Tulostoimiston päällikkö | Talouspäällikkö | Huoltopäällikkö | Rastipäälliköt

 


 

PESTIKUVAUKSET

 

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

Pestin kesto: 7/2017 – 4/2019

Pesti vaatii sinulta: Perusosaamista pestaamisesta ja sen muonipuolisesta hyödyntämisestä.

 • Suunnittelee rekrytointia ja toteuttaa sitä käytännössä
 • Avustaa ja neuvoo muita järjestäjiä rekrytoimisessa
 • Suunnittelee ja käy pestikeskustelut päälliköiden kanssa, joissa kilpailunjohtajat tarvittaessa avustavat
 • Suunnittelee rastien miehityksen yhdessä tehtäväjohtajan kanssa
 • Huolehtii, että kilpailulla on tarpeeksi tekijöitä
 • Pitää silmällä tekijöiden jaksamista ja puuttuu ajoissa havaittuun uupumiseen
 • Raportoi toimintansa kirjallisesti tapahtuman jälkeen

 

JÄRJESTELYSIHTEERI

Pestin kesto: 7/2017 – 5/2019

Pesti vaatii sinulta: Pelkäämätöntä ja järjestelmällistä otetta paperipartioon. Aikaisempaa kokemusta kisojen ja tapahtumien järjestämisestä.

 • Toimii tapahtumajohtajan varahenkilönä
 • Toimii kilpailutoimiston päällikkönä
 • Toimii JTMK:n sihteerinä
 • Avustaa tiedotuspäällikköä kilpailun ulkoisessa viestinnässä
 • Avustaa tapahtumajohtajaa kilpailun sisäisessä tiedottamisessa
 • Laatii kilpailukutsun
 • Vastaa ennakko-ohjeen, piiriohjeen ja kilpailuohjeen laatimisesta ja postittamisesta
 • Vastaa käsiohjelman kokoamisesta
 • Laatii listan piirien osanottajakiintiöistä SP:ltä saatavien jäsentietojen ja edellisten kisojen tulosten perusteella
 • Vastaa kaiken paperimateriaalin monistamisesta
 • Vastaa kilpailumerkkien ja mahdollisen muun kilpailurekvisiitan hankinnasta
 • Vastaanottaa ilmoittautumiset ja vastaa yhteydenpidosta kilpailijoihin
 • Huolehtii kilpailun jälkiselvittelyistä, kuten kilpailumateriaalin arkistoinnista, löytötavaroista ja kiitoskirjeiden postituksesta
 • Huolehtii tulosluettelon ja mallivastausten postittamisesta
 • Vastaa palautteen keräämisestä ja koosteen tekemisestä
 • Vastaa järjestäjien kirjallisten raporttien keräämisestä ja koostamisesta
 • Raportoi toimintansa kirjallisesti tapahtuman jälkeen
 • Suorittaa muut tapahtumajohtajan määräämät tehtävät

 

RASTISIHTEERI

Pestin kesto: 9/2017 – 4/2019

Pesti vaatii sinulta: Työmäärä on vähäisempi, mutta painottuu sekä koekisojen että varsinaisten kisojen lähimaastoon. Aikaisempi järjestelykokemus ei välttämätön ja sopii muuten vain nohevalle henkilölle. Omaat järjestelmällisen otteen paperipartioon. Tarvitset kykyä tarttua toimeen lyhyemmälläkin varoitusajalla toimiessasi tehtäväjohtajan kiireapuna.

 • Toimii tehtäväjohtajan apuna
 • Vastaa tehtäviin liittyvien papereiden yhtenäisestä ulkoasusta
 • Avustaa tehtäväjohtajaa koekisojen järjestämisessä
 • Työskentelee kilpailutoimistossa kisan aikana
 • Vastaa rastimateriaalin ryhmittämisestä rasteittain / jakaa rastimateriaalin rastilaatikoihin yhdessä tehtäväryhmän kanssa.
 • Vastaa materiaalin luovutuksesta/vastaanotosta rastipäälliköille /-ltä yhdessä huollon kanssa
 • Vastaa kisakansioiden (3 kpl) kokoamisesta ja luovutuksesta (toimisto, tuomarineuvosto, tehtäväjohtaja), sekä kokoaa samanlaisen kansion sähköisessä muodossa.
 • Vastaa mallivastausten laatimisesta yhdessä tehtäväjohtajan kanssa
 • Raportoi toimintansa kirjallisesti tapahtuman jälkeen
 • Suorittaa muut tehtäväjohtajan määräämät tehtävät

 

TEHTÄVÄRYHMÄNJOHTAJAT 3-6 HLÖ

Pestin kesto: 7/2017 – 4/2019

Pesti vaatii sinulta: Vahvaa kokemusta kisaajana ja/tai kisojen järjestäjänä. Partio-ohjelman ja kasvatustavoitteiden tunteminen korvaa kisakokemusta. Työ painottuu pestin ensimmäiselle 9 kuukaudelle, jonka aikana kisatehtävien suunnittelu ja testaaminen tapahtuu.

 • Toimii tehtäväryhmän jäsenenä
 • Osallistuu tehtävien ja arvosteluiden  suunnitteluun joko itsenäisesti ja tehtäväryhmän kanssa, tai rastipäälliköittensä kanssa
 • Vastaa tehtäväryhmänsä tehtävien papereiden laatimisesta
 • Vastaa tehtäviensä testaamisesta koekisojen aikana
 • Tukee rastipäälliköitä tehtävien käytännön toteutuksen suunnittelussa
 • Toimii nollavartion jäsenenä kilpailun aikana
 • Raportoi toimintansa kirjallisesti tapahtuman jälkeen
 • Suorittaa muut tehtäväjohtajan määräämät tehtävät

 

RATAMESTARI

Pestin kesto: 7/2017 – 4/2019

Pesti vaatii sinulta: Aikaisempaa kokemusta suunnistajana ja kisaajana/järjestäjänä. Kokkolan alueen maastojen tunteminen tai mahdollisuus tutustua niihin omatoimisesti helpottaa tehtävääsi.

 • Osallistuu suunnistustehtävien suunnitteluun
 • Laatii kilpailuradat
 • Varaa kilpailumaaston ja hankkii tarvittavat maankäyttöluvat
 • Huolehtii kisareitin varrelle sijoitettavista viitoituksista
 • Tarkistaa kaikki radat ja rastien sijainnit maastossa
 • Laatii kisalakanan
 • Vastaa kilpailu- ja muiden karttojen käyttöluvista ja hankinnoista
 • Vastaa etenemisaikataulun ja rastien aukioloaikataulujen laadinnasta yhdessä tehtäväjohtajan kanssa
 • Valmistelee ja johtaa maastoetsinnät
 • Raportoi toimintansa kirjallisesti tapahtuman jälkeen
 • Suorittaa muut tehtäväjohtajan määräämät tehtävät

 

TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ

Pestin kesto: 7/2017 – 4/2019

Pesti vaatii sinulta: Aikaisempi kokemus vähintään piiritasoisen tapahtuman markkinoinninsta ja ulkoisesta viestinnästä. Tehtäviin kuuluu tiedotustiimin johtaminen.

 • Vastaa kilpailun ulkoisesta tiedottamisesta järjestelysihteerin tuella
 • Johtaa tiedotustiimiä
 • Tekee viestintäsuunnitelman
 • Vastaa kilpailun logon suunnittelusta ja kilpailun graafisesta ilmeestä
 • Vastaa kutsuvierasohjelman laadinnasta ja toteutuksesta
 • Vastaa yhteydenpidosta keskusjärjestön tiedotusosastoon
 • Vastaa yhteydenpidosta partiopiirin viestintään
 • Vastaa kilpailun www-sivujen ylläpidosta, myös kilpailun kuluessa
 • Vastaa kilpailun lehdistötilaisuuden ja mahdollisten muiden tiedotustilaisuuksien järjestämisestä
 • Avustaa tarvittaessa tulostoimiston päällikköä kilpailun väliaikatulosten sähköisessä julkaisemisessa
 • Vastaa aineiston ja tulosten toimittamisesta partio- ja muiden lehdistön julkaistavaksi
 • Raportoi toimintansa kirjallisesti tapahtuman jälkeen
 • Suorittaa muut kilpailunjohtajan määräämät tehtävät

 

TULOSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ

Pestin kesto: 9/2017 – 4/2019

Pesti vaatii sinulta: Organisointi- ja paineensietokykyä. Aikaisempaa kokemusta tulostoimiston tai kisatoimiston pyörittämisestä.

 • Johtaa tulostoimiston työskentelyä
 • Vastaa tulostoimiston henkilökunnan koulutuksesta
 • Suunnittelee ja johtaa kisanaikaista viestikeskusta
 • Vastaa tuloslaskennan suunnittelusta
 • Tekee jokaiselle rastille tarkoituksenmukaisen rastipöytäkirjan
 • Laatii tuloslaskenta-aikataulun
 • Suunnittelee tulosten kuljetuksen maastosta
 • Vastaanottaa ja tarkastaa tulostoimistoon saapuvan tulosmateriaalin
 • Käsittelee tarkistuspyynnöt
 • Hyväksyy väliaikatulokset ja lopulliset tulokset julkaistaviksi
 • Raportoi toimintansa kirjallisesti tapahtuman jälkeen
 • Suorittaa muut tapahtumajohtajan määräämät tehtävät

 

TALOUSPÄÄLLIKKÖ

Pestin kesto: 9/2017 – 4/2019

Pesti vaatii sinulta: Kokemusta tapahtuman talouden hoitamisesta.

 • Tekee talousarvion ja seuraa sen toteutumista
 • On säännöllisesti yhteydessä tapahtumajohtajaan talouden sujumisesta
 • Hoitaa laskuliikenteen
 • Tekee tilinpäätöksen
 • Raportoi toimintansa kirjallisesti tapahtuman jälkeen

 

HUOLTOPÄÄLLIKKÖ

Pestin kesto: 9/2017 – 4/2019

Pesti vaatii sinulta: Aikaisempaa kokemusta tapahtumien huollosta. Toimit päällikkönä muille kisahuollon osa-alueiden vastuuhenkilöille (kilpailukeskus-, muonitus- ja turvallisuuspäälliköt), joten organisointikyky on suuressa roolissa.

 • Vastaa kaikista kilpailun huoltoon liittyvistä asioista (kilpailukeskus, muonitus, turvallisuus) ja johtaa näiden alueiden päällikköjä
 • Vastaa ilmoituksista poliisille ja palokunnalle
 • Varaa kilpailukeskuksen
 • Vastaa kuljetuksista
 • Huolehti kilpailussa tarvittavan materiaalin ja kaluston luetteloinnista ja hankinnasta
 • Valvoo kilpailumateriaalin ryhmittämisen, jaon ja vastaanoton kilpailukeskuksessa yhdessä rastisihteerin kanssa.
 • Vastaa ajo-opasteista ja liikenteenohjauksesta
 • Vastaa kilpailukeskuksen äänentoistosta (avajaiset ja palkintojenjako)
 • Raportoi toimintansa kirjallisesti tapahtuman jälkeen
 • Suorittaa muut kilpailunjohtajan määräämät tehtävät

 

RASTIPÄÄLLIKÖT

Pestin kesto: 9-12/2017 – 3/2019

Pesti vaatii sinulta: Rastipäällikkökurssin käymisen - joko aikaisemmin käytynä tai sellaiseen osallistuminen pestin alettua. Aikaisempi kisaamis- tai järjestelykokemus huomattavaksi eduksi.

 • Saa rastin suunniteltuna ja tehtävään liittyvät paperit valmiina, ellei toisin sovita
 • Suunnittelee rastinsa käytännön toteutuksen tehtäväryhmänjohtajan tukemana
 • Osallistuu koekisoihin rastin testaamiseksi
 • Toteuttaa rastin kisaviikonloppuna
 • Pestaa rastin toimivuuden kannalta tarpeellisen määrän rastihenkilöitä hyvissä ajoin
 • Kouluttaa rastihenkilönsä toimimaan oikein rastillaan
 • Raportoi toimintansa kirjallisesti tapahtuman jälkeen