Hae tekijäksi piirileirille!

09.01.2017 - 12:30   •   Piiri tiedottaa

Pohjanmaan Partiolaisten seuraava piirileiri järjestetään kesällä 2018. Leiri ei synny ilman timanttisia tekijöitä, joten nyt on aika hakea leirin tekijäksi. Voit nyt ilmoittaa kiinnostuksestasi niin päällikkö-, mestari- kuin tekijätason pesteihin!

 

Piirileirin tekijä pääsee näköalapaikalle projektissa ja myös vaikuttamaan, millainen kesän 2018 leiri tulee olemaan. Tekijällä on mahdollisuus kehittyä pestissään esimerkiksi syventämällä omaa osaamista ja oppimalla uutta. Leirin tekijöillä tulee olla yhteistyötaitoja ja heillä tulee olla halua tehdä leiristä ikimuistettava elämys. Tekijöillä on hyvä olla myös positiivinen asenne ja avoin mieli. Samoajien pestit ovat myöhemmin haussa. Nyt mukaan voi hakea ne, jotka ovat leirillä vaeltajia tai aikuisia.

 

Leirillä on tarjolla erikokoisia pestejä

Päälliköt muodostavat leiritoimikunnan, jonka tehtävät edellyttävät viikottaista aktiivista työskentelyä ja tavoitettavuutta. Leiritoimikunta aloittaa työnsä maaliskuussa. Pestissä toimit oman osa-alueesi vastuullisena johtajana yhdessä parisi kanssa kaksivuotisessa projektissa. Projektin johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa etäyhteyksillä ja muutaman viikonlopun vuodessa kasvokkain. Tärkeää on päästä myös mahdollisimman moneen piirin yhteiseen tapahtumaan kuten Tuuleville tai Myötäpäiville. Ymmärrys johtamaansa osa-alueeseen liittyen on pestissä toimimisen edellytys. Pestin myötä sitoudut leiritapahtumaan kahdeksi viikoksi kesällä 2018 ml. rakennus- ja purkuleirit sekä leirin jälkeiseen dokumentointiin syksyllä 2018. Eritasoiset pienemmät partiotehtävät eivät ole este leiritoimikunnassa toimimiseen. Pyrimme siihen, että jokaisella osa-alueella olisi kaksi päällikköä, jotka tukevat toisiaan pestin tekemisessä kuin myös pestissä kehittymisessä.

Mestarien työ käynnistyy loppukeväällä 2017. Heidän työkenttänsä on pienempi. Leiritoimikunnan sijaan he toimivat osa-aluetta koskevassa työryhmässä ja vastaavat omasta osuudestaan oman osa-alueensa suunnittelussa ja toteutuksessa päällikköidensä tuella. Osa-alueen suunnitteluryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa etänä sekä muutaman kerran kasvokkain ennen leiriä ja kerran leirin jälkeen. Pestin myötä sitoudut leiritapahtumaan kahdeksi viikoksi kesällä 2018 ml. rakennus- ja purkuleiri. Erikseen sovittaessa rakennus- ja purkuleireistä voidaan joustaa. Eritasoiset pienemmät partiotehtävät eivät ole este leiritoimikunnassa toimimiseen.

Tiimiläinen on osa mestarin vastuulla olevaa osuutta osa-alueen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tehtävän koko riippuu siitä millainen osa-alue tiimillä on vastuullaan. Osa tiimiläistehtävistä on mahdollista suorittaa myös leiritehtävänä, jolloin tehtävä ei edellytä etukäteisvalmisteluju. Osa tiimiläisten tehtävistä edellyttää suunnittelua yhdessä mestarien kanssa. Suurin osa työstä voidaan tehdä myös etäyhteyksillä.

 

Miten haen?

Leiriorganisaation eri pesteihin voi kertoa mielenkiinnostaan oheisella lomakkeella. Lomake on auki 31.1.2017 saakka. Pesteihin voi hakeutua myös tämän jälkeen, mutta ilmoittamalla nyt kiinnostuksesta, pääsee mukaan leirin suunnitteluun heti alusta alkaen. Leiritoimikunta kootaan helmi-maaliskuun aikana ja kevään aikana leiritoimikuntaan kuuluvat päälliköt ottavat yhteyttä niihin, jotka ovat hakeneet osa-alueensa tehtäviin.

Pestien hakemiseen ja muutenkin piirileiriprojektiin liittyen voi olla yhteyksissä leirinjohtajiin Saara “Jussa” Pajunpäähän (saara.pajunpaa [at] partio.fi) ja Satu Salo-Jouppilaan (040 7364 867, satu.salo-jouppila [at] partio.fi).

 

Leirin eri osa-alueet

Jotta leiri syntyisi, tarvitaan erilaisia osa-alueita huolehtimaan heille annetuista tehtävistä. Tämä on leirinjohtajien ensimmäinen luonnos osa-alueiden muodostumisesta. Osa-alueiden lopullisista vastuualueista päätetään yhdessä leiritoimikunnan kanssa.

 

 • Ohjelma
  Ohjelman osa-alue vastaa siitä, että leirillä on kaikille sopivaa tekemistä. Ohjelman vastuulla on ikäkausien ohjelma leirillä, aikuisten ohjelma ja yhteisohjelmat.
 • Kasvatus
  Kasvatus huolehtii luotseista, oppimisesta ja osaamisen näkyväksi tekemisestä sekä leirin kansainvälisyydestä.
 • Viestintä ja markkinointi
  Viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä on huolehtia leirin näkymisestä ja kuulumisesta. Tämä osa-alue huolehtii muun muassa leirin ilmeestä, eri viestintäkanavista ja sosiaalisesta mediasta, markkinoinnista, viestinnästä tekijöille ja osallistujille sekä video- ja valokuvauksesta. Lisäksi viestintä huolehtii kutsuvieraista ja mediasuhteista.
 • Leirikokemus
  Leirikokemuksen tehtävänä on vastata leirin palvelumuotoilusta, kaavoituksesta ja arkkitehtuurista, leirituotteista, leirikahvilasta ja kioskista sekä leirin brändistä.
 • Palvelu
  Palvelun tehtävänä on huolehtia, että leiriarki on sujuvaa. Heidän vastulla on leirin infra (esim. rakentaminen, sähkö, vesi ja ICT), huolto (esim. tiskimahdollisuudet, jätehuolto ja peseytyminen), logistiikka, muonitus, turva, leiritoimisto sekä lääkintä ja pelastus.
 • Alaleirit
  Alaleirit huolehtivat leiriläisten arjen sujumisesta. Mahdollisesti alaleirit voivat olla myös kasvatuksen alla.
 • Resurssi
  Resurssin osa-alue vastaa, että projektilla on tarvittavat resurssit. Se huolehtii talouden ja budjetoinnin koordinoinnista, hankinnasta ja jälleenmyynnistä, HR:stä (esim. tekijöiden pestauksen tuki, varavoima ja johtajahuolto), tietojärjestelmistä, tiedonhallinnasta ja erilaisista yhteistyöjärjestelyistä esimerkiksi yritysten kanssa.

 

 


 

Ainiin… onko sinulla suunnitelmissa partiojohtajan jatkokurssin käyminen?
Löytyisikö piirileiriprojektiin uusia ideoita Kolmiapila-Gilwell-kurssilta?

 

 

Suurten partioprojektien tekijöille on nyt tarjolla uudenlaista koulutusta, kun vuoden 2017 aikana järjestetään ensimmäinen kaikille suurten partioprojektien tekijöille avoin partiojohtajien jatkokurssi. Kurssi tullaan aikatauluttamaan niin, että se tukee muun muassa Pohjanmaan Partiolaisten piirileiri 2018:n tekemistä. Kurssilta saat eväitä leirin suunnitteluun, sisältöön ja johtamiseen. Kurssi alkaa kevään 2017 aikana myöhemmin ilmoitettavalla lähiosalla, ja legendaarinen leiriosa järjestetään Evolla 11.-16.7. Kouluttajina toimivat Suomen kokeneimmat partioprojektien tekijät muun muassa Roihulta ja aiemmilta piirileireiltä.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy 31.1.2017, mutta leiritoimikunnan jäseniksi valittavien on rajoitetusti mahdollista ilmoittautua kurssille myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Ilmoita kiinnostuksestasi kurssia kohtaan hakulomakkeella.

Lisätietoja kurssista antaa kurssin johtaja Lasse Roiha, lasse.roiha [at] partio.fi. Ilmoittautumisesta lisätietoja voi kysyä leirinjohtajilta.