Julkilausuma: Parempaa johtamista nuorten turvaksi

07.10.2017 - 16:00   •   Piiri tiedottaa

Partio kasvattaa valtavasti nuoria johtajia, mutta ketään ei ole tarkoitettu selviämään tehtävistään yksin. Tähän uskovat myös Pohjanmaan Partiolaiset.

 

"Partiossa uskomme, että kaikki ongelmat voidaan ratkaista paremmalla johtamisella", sanoi Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm viime Johtajatulet-tapahtuman yhteydessä.

Johtajatulia kutsutaan Suomen suurimmiksi johtajuusfestivaaleiksi, mutta se pitkäjänteisin ja tärkein työ johtajuuteen tapahtuu lippukunnissa vuoden jokaisena päivänä. Partiossa koulutetaankin vuosittain tuhansia nuoria johtajia, jotka ottavat suurta vastuuta niin tapahtumista kuin partion päivittäistoiminnasta lippukunnissakin. Lähes jokainen partiolainen toimii johtajana jossain vaiheessa partiouraansa, pienessä tai suuressa tehtävässä.

Lähimpänä kasvavia lapsia ja nuoria partiossa ovat ryhmänjohtajat. Kokonaisuutta, koko nuorten johtajien joukkoa lippukunnassa taas kasassa pitää aikuinen luotsi.

Luotsin vastuu voi kuulostaa hurjalta. Hän tuntee nuorten ja nuorten aikuisten maailmaa ja toimintaa, hän osaa ohjata, tukea sekä motivoida. Hän osaa kuunnella, tehdä yhteistyötä ja tuntee oman roolinsa sekä ikäkauden partio-ohjelman. Hän kasvattaa nuoren johtajan, joka siirtää kokemustaan taas eteenpäin.

Suomen Partiolaisten vuoden 2018 ohjelmapainotus onkin luotsikoulutus. Kuten jokainen painotus, tulee tämäkin näkymään niin piirin kuin lippukuntienkin toiminnassa. Luotsitoiminnan vaikutus voi parhaimmillaan olla partiolaisen, lippukunnan ja koko järjestön toiminnan kannalta ratkaiseva.

Kun nuori saa parasta mahdollista opastusta, intoa ja tukea johtamiseensa, välittää hän kaiken eteenpäin seuraavalle partiolaissukupolvelle, seuraaville tulevaisuuden johtajille. Partiosta saatu kyky johtamiseen taas leviää ympäristöönsä, jokaiseen yhteiskunnan kolkkaan.

Aikuinen tuki on nuorelle partiolaiselle äärimmäisen tärkeää, eikä yhdenkään nuoren tai lapsen tulisi selvitä asioista yksin. Siihen tarvitsemme kuitenkin jokaisen partioaikuisen vastuullisuutta sekä luotettavuutta. Me Pohjanmaan Partiolaiset emme nimittäin aio jättää nuoria yksin. Me uskomme, että kaikki todella voidaan ratkaista paremmalla johtamisella.

 

Syyskokouksen julkilausuma 7.10.2017